Tag Archives: plastykowe

Budowa plotki PCV na plot i furtkę sztachetowa nie zada pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz wyjątkowych wypadków.

Stawianie sztachety plastykowe na plot i bramkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu do urzędu poza szczególnymi przypadkami.

Sztachety PCV na plot i furtkę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m budowane pośrodku dwoma graniczącymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w pobliżu dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety PVC na plot i bramkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu winno zawierać formę ogrodzenia, procedurę wykonania jego montażu a także planowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dodać oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji ploty z PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Protest może być w sytuacji, gdy projektowane ogrodzenie plastikowe na plot i furtkę ze sztachetek jest nieadekwatne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji gdy proponowane ploty plastykowe na plot i furtę ze sztachetprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.